Aktiv Livsstil Kick-off 28 mars

aktiv livsstil, båstad, bjäre, destination, vision, bjärehalvön

Välkommen till kick-off för "Aktiv Livsstil Båstad Bjäre"
28 mars kl 13:00 - 16:00 på Hotel Skansen, Båstad

"Båstad-Bjäre ska bli en top-of mind destination för aktiv livsstil för såväl lokalbon som den nationella och internationella besökaren"

Så låter visionen för projektet "Aktiv Livsstil Båstad-Bjäre". Hur vi ska nå dit vill vi diskutera tillsammans med dig i besöksnäringen och föreningslivet på Bjärehalvön.

Välkommen till kick-offen där vi berättar om ramarna för projektet och planerade aktiviteter. Vi kommer också få lyssna på Jenny Sahlström från Tourism in Skåne som berättar om Skånes satsning på outdoorturism, hur ser trenderna ut och vilket behov och förväntningar finns hos besökaren.
Petter Söderström, utvecklare inom digitalisering på Tourism in Skåne berättar om sin syn på hur vi bör möta dagens och framtida behov gällande digitaliseringen och presenterar regionens digitala strategi.

Vi delar också med oss av rapporter om turism- och destinationsutveckling - Så ser det ut i Båstad - på Bjärehalvön.

Varmt välkommen!

Dagens program 28/3
13:00 Välkommen
*Turism- och destinationsutveckling - Så ser det ut i Båstad - Bjärehalvön
*Presentation av projektet Aktiv Livsstil
*Fika
*Jenny Sahlström, Tourism in Skåne
Regionens outdoorstrategi, trender och förväntningar
*Petter Söderström, Tourism in Skåne
Regionens digitala strategi
*16:00 Tack för idag, AW för dig som vill prata mer

Anmäl dig här nedan. Senast 17/3. Kostnadsfritt
OBS! Glöm inte att klicka på Skicka Anmälan