Backsippan & Grevie Backar

 

grevie, inriktningsdokument, båstads kommun,

 

Grevie backar är en oas för stressade själar och en verklig upplevelse för alla natur och- kulturintresserade.

Det är en skönhetsupplevelse utöver det vanliga där tusentals backsippor lyser upp sydsluttningarna med sin vackra blåvioletta färg under sista halvan av april. Området omges av slingriga rullstensåsar likt långa ormar och i områdets mest västra del rinner Tinabäcken som fått sitt namn av att den aldrig fryser. Åsarna höjer sig mellan 5-20 meter och erbjuder en magnifik utsikt över landskapet och Skälderviken. De vackra åsarna bildades vid isavsmältningen för cirka 14 000 år sedan och består av grus, sten och ett antal småblock. Stora delar av Grevie backar är öppna betade områden men här finns det också mindre skogspartier, enfälder, åkrar och våtmarker. Man får inte heller glömma den vackra varierade floran med rikedom av blommande örter och träd från tidig vår till sen sommar.  

Spåren av mänsklig verksamhet är många och sträcker sig över en lång tidsperiod från bronsåldern fram till nutid. Grevie backar har bevarat en småskalig och ålderdomlig karaktär. Fornlämningar i form av järnåldersgravar, hålvägar och stenblock med inknackade skålgropar bevisar att människan verkat vid backarna i flera tusen år. Även de många stengärdsgårdarna förstärker intrycket av dåtid. Genom att följa vandringsleden som är en del av Skåneleden genom rulstensåsarna, upplevs ett växlande landskap.

Att besöka Grevie backar är som att se inlandsisen smälta.

Bra att veta om Grevie backar:

Grevie backar är förklarat som naturreservat som tillhör Grevie åsar reservatet som är av riksintresse för naturvård. 

Stora delar ligger inom länets natur- och kulturmiljövårdsprogram.

Slingan är blåmarkerad men du kan också välja att vandra tvärs igenom området på orangemarkerad Skåneled eller ströva fritt på egen hand.

Parkerungsplats: Killebäckstorp (transformatorstationen), Killebäcktorpsvägen 144.

Arter: Bok, Björk, Ek, Vårbrodd, Vårstarr, Backtimjan, Mandelblomma, Kattfot, Tjärnblomster, Sandmaskros, Jungfrulin, Vanlig Ögontröst, Backsippa, Ljung, Blåbär, Rödven, Kruståtel, Stenmåra, Gökärt, Gullris, Ängsviol, Ängsvädd.