Bli medlem Börja nätverka

 

 

Vill du vara med och nätverka för ett gott näringsliv?

Alla nya företagare som vill, välkomnas snabbt i något av de nätverk som vi byggt upp för informations-, inspirations- och erfarenhetsutbyte. Blir du medlem  blir du också en viktig kugge i vårt dynamiska näringsliv.

 

På Bjärehalvön är nätverkstänkandet väl etablerat. Vi tror att man utvecklas bäst tillsammans och att man inte bara får egna fördelar utan att man också bidrar till ett mer levande och framgångsrikt näringsliv.

Båstad Turism & Näringsliv arrangerar flera olika slags företagsaktiviteter där man har möjlighet att lyssna på spännande föreläsare och träffa andra företagare.

Ju fler träffar du deltar i, desto större kontaktnät får du. Hos oss får du bland annat inbjudan till våra inspirationsträffar med föredrag, olika evenemang och fester, värdefulla förmåner, kurser, information om kommunens och andras offentliga upphandlingar med mera. Välkommen att bli en del av Båstad Turism & Näringsliv.

Tack vare engagemanget i Båstad Turism & Näringsliv kan vi:

  • utöka affärsnyttan för företagen på Bjärehalvön
  • marknadsföra företagen i vårt nätverk
  • driva en helårsöppen Turistbyrå för våra invånare och besökare
  • skapa en attraktiv och levande kommun för invånare, företag och besökare