Thunman Konsult AB

Adress: Box 1035, 269 21 Båstad

Adress: Box 1035, 269 21 Båstad

Företaget Thunman Konsult AB arbetar rikstäckande och leverantörsoberoende och har specialiserat sig på organisationers och företags behov av kvalificerade råd och stöd i samband med förvaltning, hantering, upphandling och driftsättning av verktyg och rutiner för informations- och dokumenthantering. Våra kunder finns både inom privata näringslivet och offentlig sektor.

Utredning - Utbildning- Rådgivning
Några exempel på de uppdrag och utredningar som genomförs är:
• Processkartläggning och översyn av befintliga arbetssätt och rutiner för hantering av informationsflöden - "Smartare och mer kostnadseffektivt nyttjande av redan gjorda investeringar"
• Utredning samt förstudie av verksamhetens behov gällande informations- och dokumenthantering
• Projektledning och rådgivning
• Analysering av tidigare genomförd förstudie med förslag på åtgärder
• Informationssäkerhet, översyn, rutiner, klassning, riskanalyser, genomförande
• Matchning av verksamhetens behov mot marknadens utbud av produkter och tjänster inom området
• Genomförande av workshopdag/-ar med ev önskad medverkan från marknadens leverantörer
• Stöd i upphandlingsprocessen från upprättande av kravspecifikation utifrån verksamhetens analyserade behov, genom urval och demonstrationsfas till upprättande av avtal, provdrift, driftsättning etc
• Utbildning av användare i olika roller, arbetsledare-chefer och projektgrupper
• Utbildning av företagare som önskar medverka i offentliga upphandlingar
• Föreläsningar och inspirationsdagar

Codad som informationssäkerhetsmetod - lösningen för er!
Codad informationssäkerhetsmetod hjälper er till en säkrare miljö för all information. Alla verksamheter har behovet av god ordning och säkerhet för information, då är Codad lösningen för er.

Show more

Om denna aktivitet