Östra Karups Kyrka

Adress: Safirvägen 3, 26941 Östra Karup Visa karta

Adress: Safirvägen 3, 26941 Östra Karup

Denna kyrka tillhör en av sydhallands äldsta kyrkor. Den ligger i Halland men i Skåne län.

Kyrkan är uppförd vid slutet av 1000-talet eller i början av 1100-talet.
Till grund för denna tidiga datering ligger en märklig s.k. tympanonsten. Denna sten har suttit över männens ingång på kyrkans södra sida under medeltiden. Bilden framställer en biskop med mitra och kräkla. Vid sidan ser man ett invigningskors och ett svärd. Nedtill ringlar sig en ormliknande figur längs stenen.

Kyrkan har byggts om och förändrats vid ett flertal tillfällen. En genomgripande förändring ägde rum år 1869, då kyrkan utvidgades med korsarmar och förlängdes åt öster.
I samband med denna ombyggnad plockades dessvärre många av de gamla medeltida inventarierna bort (De flesta gick till spillo vid en brand i prästgårdens annex, där de kommit att förvaras).
Den senaste mer genomgripande förändringen av kyrkan ägde rum 1971/72, då bl.a.sakristian flyttades flyttades till sin nuvarande plats, från att tidigare varit belägen bakom altaret. Vidare flyttades predikstolen från södra till nuvarande norra sidan av kyrkan.

Show more