Bjäragården, Med tidens vingslag.....

Visa karta

Oavsett årstid är en vandring i Bjäragården en oförglömlig upplevelse. Slingan är relativt kort så Du kan ta god tid på Dig.

1,5 km lätt
Här är ett kulturlandskap som formats under flera årtusenden, fortfarande i bruk men utan att spåren från de olika tidsepokerna gått förlorade. En stor del av markerna har nyttjats för bete sedan bronsåldern och betas fortfarande vilket håller det kuperade landskapet öppet och gynnar en stor mångfald av växter. Från höjderna har Du en storslagen utsikt över nejden med vyer över de tre vatten som omgärdar Bjärehalvön.

För ytterligare information om leden, se boken "Skåneleden och andra leder i Bjärebygd". Finns att köpa på Båstads Turistbyrå.

Show more