Gröthögarna

Adress: Båstad Visa karta

Adress: Båstad

Slingan följer Skåneleden under halva sträckan. Du vandrar till stor del på klappersten i flack terräng.

Gröthögarna - 4 km/medelsvår. Området är omväxlande med torra strandängar, fuktängar, kärr, bäckar samt små gölar. Boskapen strövar fritt omkring och upprätthåller genom sitt betande ett öppet landskap och en möjlighet för rara växter att fortleva. Vandringen här på Ingelstorps strand har fått sitt namn av åtta stora gravrösen kallade Gröthögarna. Från parkeringen i Dalen kan Du skönja deras siluetter mot himlen långt borta vid horisonten. Kommer Du sedan närmare ser Du tydligt deras imponerande storlek där de reser sig upp ur klapperstensfälten som en hälsning från forna tider. Närvaron av forntida och nuvarande hav gör sig hela tiden påmind. Här och var ser Du också spåren efter äldre generationer Bjärebor som haft sin utkomst via sjöfart, stenkrossning, fiske, torvtäkt m.m.

För ytterligare information om leden, se boken "Skåneleden och andra leder i Bjärebygd". Finns att köpa på Båstads Turistbyrå.

Show more