Hålehall - Där boklöven dansar

Visa karta

Hålehall med 3 slingor - Lätta/medelsvåra Lederna följer stigar och småvägar i delvis kuperad terräng.

Vid Friluftsfrämjandets stuga i Hålehall har Du flera möjligheter till stärkande skogspromenader. I området finns även flera våtmarker och småbäckar. Eftersom bokskogen inte släpper igenom så mycket ljus är markvetegationen sparsam men här och var kan du hitta näringsrikare områden med rara växter. Under förhistorisk tid har vissa delar varit uppodlade. Särskilt tydliga är spåren söder om Hålehallstugan. Här finns fornåkrar i form av terrasserade åkerytor och små stensamlingar som kallas röjningsrösen. Det är osäkert från vilken tid de härstammar eftersom inga utgrävningar är gjorda i området men troligtvis har åkrarna brukats någon gång under järnåldern, kanske under vikingatiden.

För ytterligare information om leden, se boken "Skåneleden och andra leder i Bjärebygd". Finns att köpa på Båstad Turistbyrå

Show more