Englandsdal

Adress: Båstad Visa karta

Adress: Båstad

Naturreservatet Englandsdal ligger på kanten av Hallandsåsens nordsluttning och erbjuder fina vyer över Laholmsbukten och södra Hallandskusten. De högt belägna markerna består huvudsakligen av betade fälader och lövdungar. Terrängen här uppe är kuperad och på några ställen går berget i dagen. I den norra delen övergår reservatet i en brant sluttning som är bevuxen med lövskog.

Genom områdets centrala del löper en mindre bäckravin som i den norra delen tvärt övergår i en djup sprickdal med upp till 30 meter höga bergväggar. I sprickdalen finns rasbranter och dess botten är täckt med frostsprängd sten.
Området nås från söder med bil från väg 115 mellan Båstad och Torekov. Skylt vid vägen visar norrut mot Elestorp. Genom reservatet går Skåneleden (etapp Korröd – Knösen).

Show more