Hallandsåsens höjdplatå

Adress: Hallandsås Visa karta

Adress: Hallandsås

Det mångskiftande och vackra landskapet på Hallandsåsens höjdplatå innehåller många natur- och kulturmiljöer med mycket höga och på flera sätt unika värden. En betydande del av området upptas av Älemossen som med sitt sydvästliga läge intar speciella särdrag. De utbredda fäladsmarkerna kan uppvisa en lång hävdtradition och Hallandsåsens höjdplatå rymmer ett av de sista stora ljung- och fukthedsområdena i sydvästra Sverige.

Show more