Bronsåldern

Under bronsåldern var livet kanske lite lättare på Bjärehalvön. Här levde man i byar runt om på halvön. Spåren finns fortfarande kvar efter deras liv, i skogen finns gömda odlingsterasser kvar. Hällristningar och gravhögar gör oss också påminda av de människor som levde här för väldigt länge sedan.  

Hovs Kyrka

Placerad på ett sällsynt vackert läge! Här har varit helig mark sedan urminnes tider. I Hov har också Bjäre härads viktigaste marknadsplats legat. Intill kyrkogården ligger ett förhistoriskt gravfält med tre stora bronsåldershögar och en grupp gravar från järnåldern. 

Tofta högar

Gudahovet som det även kallas påminner i mycket om platsen vid Hovs kyrka. Läget är mycket vackert med vid utsikt. På en långsträckt plattform har en rad stora bronsåldershögar anlagts. I den västligaste, som grävdes ut på 1970-talet, fann man en skeppssättning från yngre bronsålder. 

 

Gröthögarna

Flera stigar leder genom de enbevuxna strandmalarna till Gröthögarna, eller Gråthögarna som de också kallas, åtta stora gravrösen från bronsåldern. Namnet kommer av det ålderdomliga ordet gryt i betydelsen stensamling. 

Dagshög

Skånes största gravhög, den är 5 meter hög och 42 meter i diameter. Området är ett mycket gammalt kulturlandskap och fristad för många sällsynta växter. Enligt en gammal legend ska en skånsk kung som fallit i strid mot halläningar och blekingar begravd här. 

Slättarödsskeppet

När vägen breddades 1960 undersöktes denna grav, en 11,5 meter lång och 4 meter  bred skeppssättning.  I mitten under stenfyllnngen , fanns ett brandlager med brända ben av en människa, hund, häst och får eller get. Här fanns också några hjärtformade pilspetsar av flinta.

Flatakull

Mängden skålgropar i Bjäres marker är bland de största i Norden. På gården Flatakull finns en av de mest spännande platserna. Vid en inventering här 1998 hittades 331 skålgropar spridda över att antal hällar.  

Bjäragården

Den 1.5 km långa vandringsslingan vid Bjäragården är en resa tillbaka i tiden. Den gamla "Fägatan" leder till "Rishögen", en mäktig bronsålders hög  med en fantastisk vy mot Kullen och Halland Väderö. 

Drottninghall

Här har en gång legat en viktig kultplats. Troligen var det under bronsåldern som man högg in sina gåtfulla märken i berget: hundratals, gropar s k skålgropar eller älvkvarnar, avlånga fördjupningar, rännor och här och var fotsulor.