Ekologiskt & Kravodlat på Bjärehalvön

Vår natur mår bra av ekologisk odling! Utan kemiska bekämpningsmedel, tack vare odling av olika grödor på fälten och med betande djur är mångfalden dubbelt så stor runt en ekologisk gård som runt en oekologisk. Som tur är har vi i Sverige stränga regler för användande av kemiska bekämpningsmedel för våra oekologiska jordbruk också, men däremot vet vi ingenting om reglerna utanför Sverige.

 

Kravmärkta produkter

KRAV är ekologiskt och mer därtill, det betyder att djuren lever ett bra liv, grödorna odlas miljövänligt utan kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, att bonden får en bättre arbetsmiljö, att maten inte innehåller konstiga tillsatser eller har producerats med GMO. I jämförelse med EUs minimiregler för ekologisk produktion, den EU-ekologiska märkningen, eller EU-eko, så har KRAV mer långtgående regler för till exempel djuromsorg. KRAV har även regler för klimat och social hänsyn. Det har inte EU-eko.

 

Ekologiskt Lantbruk på Bjärehalvön

Faktiskt är det så fiffigt att fler insekter, fåglar och markorganismer på ekogården minskar behovet av bekämpningsmedel, hjälper grödorna genom ökad pollinering och förbättrar växternas näringsupptag. Nedan listar vi några av de ekologiska lantbruk som finns på Bjärehalvön.

 

 

  • Bjärebär i Grevie 
  • Lindegrens i Sinarp
  • Bäckdalens Handelsträdgård