Entreprenörsskola 2016 Del 1 Företagande och Entreprenörskap

Båstad Turism & Näringsliv arbetar med och för näringslivet i hela Båstads kommun. Tillsammans med Sparbanksstiftelsen anordnar vi en inspirerande föreläsningsserie som kan vägleda dig i uppstart och utveckling av ditt företag samt stärka dig som entreprenör. Föreläsningarna leds av rådgivare från företagarorganisationer och personer från näringslivet och kommer att behandla ämnen som är centrala i ditt entreprenörskap.

Tisdagen den 18/10 kl 18:00 -20:30

  • Företagande och Entreprenörskap
  • Inledning med deltagarpresentationer
  • Entreprenörsskap. En mental striptease - Språnget in i självständigheten - framgång och misslyckanden - Patrik Bernstein, företagare och företagsdoktor. 
  • Fika
  • Fortsättning med Patrik Bernstein

 

För frågor och anmälan kontakta Jeanette på [email protected] Tel 0431-75045

Anmäl dig här

http://www.bastad.com/sv/entreprenorsskola-2016

Varmt välkomna!