Förenkla - helt enkelt

Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att starta, växa och anställa fler vilket är en förutsätning för att utveckla välfärden. Var människor och företag väljer att etablera sig påverkas i regel av många faktorer, bland annat tillgång till kapital och arbetskraft, närhet till olika marknader och goda livsmiljöer. En annan viktig aspekt av företagsklimatet är att de myndigheter som företagen möter är tillgängliga, ger god service samt agerar rättssäkert.

Båstads kommun har som mål att utveckla kommunens kontakter med näringslivet genom bra interna samarbeten, en större förståelse för företagens behov och att skapa tillitsfulla och långsiktiga relationer mellan kommunens tjänstepersoner och det lokala näringslivet. Tillit skapas genom bland annat tydlighet, dialog, rättssäkerhet och likabehandling.  Tillsammans kan vi bli bättre.

Föenkla - helt enkelt är en utbildning för kommuner som vill förbättra sina företagskontakter. Den riktar sig till chefer, handläggare och politiker som möter företag i sitt arbete. Båstads kommun och Båstad Turism & Näringsliv har genomgått denna utbildning.

Läs mer