båstad turism & näringsliv, båstad, bjärehalvön, turism, näringsliv

FÖRETAGSBESÖK
Båstad Turism & Näringsliv besöker näringslivet!

Båstad Turism & Näringsliv gör kontinuerligt företagsbesök årligen och 2016 är målet att besöka 40 företag. Kommunledningen är med på ca 10 av dessa besök. Syftet med att besöka företag i deras vardag är att bygga relationer och att öka kunskapen och förståelsen för företagens villkor och förutsättningar. Vi får möjlighet att lyssna till vilka förväntningar företagare har på Båstad Turism & Näringsliv och Båstads kommun.

Vi tar gärna foto på våra besök (självklart i samtycke med företagen) och lägger ut på vår Facebooksida för att marknadsföra såväl företagen som våra besök.

Frågor som vi ställer på vårt Företagsbesök

 • När startade företaget?
 • Hur länge har du drivit företaget?
 • ​Hur ser du på framtiden för ditt företag de närmaste 5 åren?
 • Hur ser framtiden ut för branschen?
 • Hur ser ert rekryteringsbehov ut det kommande året?
 • Har ni lätt eller svårt att hitta rätt kompetens?
 • Hur fungerar infrastrukturen/kommunikationer till ert företag?
 • Företag inom besöksnäringen - Är ni bokningsbara online/Vilka kanaler syns ni i?
 • Hur fungerar kontakten med: Båstad Turism & Näringsliv, Kommunens tjänstemän, Politiken?
 • Hur är det att vara företagare i Båstads kommun? Ge oss ros och ris.
 • Skulle du kunna engagera dig för unga arbetssökande: som mentor, ta emot studiebesök, hålla ett föredrag eller ta emot en praktikant?
 • Nämn en sak som kommunen kan bli bättre på för dig som invånare eller företagare.Är du intresserad av ett besök?
Kontakta oss på [email protected]

​