företagsbesök, båstad, bjäre, bjärehalvön, företagsklimat,

Företagsbesök

Företagsbesök

Båstad Turism & Näringsliv gör kontinuerligt företagsbesök där syftet med att besöka företag i deras egen vardag är att bygga relationer och att skapa en bra dialog mellan oss och företagen. Målet är att förbättra företagsklimatet så att befintliga företag utvecklars och nya företag etableras i kommunen.