Framtidssafari i Båstad -ett samarbete mellan näringsliv och skola

Framtidssafari i Båstad – ett samarbete mellan näringsliv och skola under Arbetsmarknadsveckan för högstadieungdomar i Båstads kommun.

Båstad är beroende av sina företag och för att få konkurrenskraftiga företag krävs både rätt produkter, rätt arbetssätt och helt avgörande, ett kontinuerligt tillflöde av kompetent personal. Ungdomar har idag många gånger begränsad kunskap om det stora utbudet av branscher och spännande yrken som faktiskt finns.
Framtidssafarin i Båstad är en del av högstadiets (åk 8) Arbetsmarknadsvecka och är en satsning som bygger på att ca 35 företag i Båstads kommun under ca två timmar öppnar sina dörrar för studiebesök, visar upp dagens arbetsplatser, informerar om sin verksamhet, vilka yrken som finns på arbetsplatsen och ger eleverna möjlighet att prata med nyckelpersoner på företaget. Det är ett bra tillfälle för företaget att berätta om vilka yrken som företaget representerar, kommande rekryteringsbehov och få kontakt med framtida personal. Ungdomarna kommer i grupper om ca 4 personer, gärna på morgonen eller förmiddagen
Kort sagt, arbete åt ungdomar och arbetskraft till Båstadföretagen. Framtidssafarin i Båstad ska lyfta fram företagen i hela Båstads kommun som ett attraktivt val för ungdomar på väg in i arbetslivet.
Framtidssafarin i Båstad kommer att upplevas som mycket positiv av både elever och företag. Det skapas mängder med tillfällen till intressanta möten och intressematchningar mellan framtida arbetssökande och företagen. Medverkande företag bjuds även in att delta på skolornas gemensamma mässa på (Akademi Båstad) den 6 oktober kl. 11.30-13.30 där man även bjuds på lunch!
Tid: 4 oktober 2017, morgon eller förmiddag, ni väljer själva tid. Anmäl er nedan.
Har du frågor: Carina Paulsson, Studie- och yrkesvägledare [email protected]