Framtidssafari i Båstad 3 oktober 2018

framtidssafari, båstad, bjäre, arbetsmarknadsveckan, båstads kommun, arbete åt ungdomar,

Framtidssafari i Båstad – ett samarbete mellan näringsliv och skola under
Arbetsmarknadsveckan för högstadieungdomar i Båstads kommun.

Bjärehalvön är beroende av sina företag och för att få konkurrenskraftiga företag krävs både rätt
produkter, rätt arbetssätt och helt avgörande, ett kontinuerligt tillflöde av kompetent personal.
Ungdomar har idag många gånger begränsad kunskap om det stora utbudet av branscher och
spännande yrken som faktiskt finns.

Framtidssafari i Båstad är en del av högstadiets (åk 8) Arbetsmarknadsvecka och är en satsning
som bygger på att ca 35 företag i Båstads kommun under ca två timmar öppnar sina dörrar för
studiebesök
, visar upp dagens arbetsplatser, informerar om sin verksamhet, vilka yrken som finns
på arbetsplatsen och ger eleverna möjlighet att prata med nyckelpersoner på företaget. Det är
ett bra tillfälle för företaget att berätta om vilka yrken som företaget representerar, kommande
rekryteringsbehov och få kontakt med framtida personal. Ungdomarna kommer i grupper om
ca 5 personer, gärna på morgonen eller förmiddagen.

Kort sagt, arbete åt ungdomar och arbetskraft till företagen på Bjärehalvön.
Framtidssafari i Båstad ska lyfta fram företagen i hela Båstads kommun som
ett attraktivt val för ungdomar på väg in i arbetslivet.

Framtidssafari i Båstad kommer att upplevas som mycket positiv av både elever och företag.
Det skapas mängder med tillfällen till intressanta möten och intressematchningar mellan
framtida arbetssökande och företagen. Medverkande företag bjuds även in att delta på skolornas
gemensamma mässa på Akademi Båstad den 5 oktober kl. 11.30-13.00 där man även bjuds på lunch!

TID FÖR STUDIEBESÖK PÅ ERT FÖRETAG!
Onsdag 3 oktober 2018, morgon eller förmiddag, ni väljer själva tid

ANMÄL DITT FÖRETAG i anmälningsformuläret nedan eller maila Jeanette på [email protected]

Har du några frågor: 
Carina Paulsson, Studie- och yrkesvägledare [email protected]

OBS! fyll i alla fält i anmälningsformuläret nedan, vänta tills du får en bekräftelse på att du anmält dig. klicka inte flera gånger - det tar ibland lite tid.

Stort tack för att du ställer upp med ditt företag