Projektet Game Set Matchning

 

game set matchning, projekt, samarbete, arbetsförmedlingen, båstads kommun, båstad turism & näringsliv, stiftelsen gripen

Projekt Game Set Matchning

Game Set Matchning bildades av Arbetsförmedlingen, Stiftelsen Gripen, Båstads kommun och Båstad Turism & Näringsliv hösten 2017. Uppdraget är att skapa en gemensam matchningsmetod där näringslivets behov av arbetskraft matchas med tillgänglig kompetens och utbud hos medborgare och arbetssökande i närregionen.

Projektet är ett resultat av den lilla kommunens fördel i att vara liten, med väl uppbyggda samarbeten och relationer med kommunens företagare. Idén föddes genom ett uttryckt önskemål bland företagen i trakten, att få hjälp med att lösa sina behov av arbetskraft. Resultatet blev ett samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Båstads kommun, Stiftelsen Gripen och Båstad Turism & Näringsliv. Projektet beräknas pågå under två år, med en utvärdering under halva tiden.

Projekledare, Hans Lanner, har rollen som bryggan mellan Arbetsförmedlingen och näringslivet och arbetsprocessen beskrivs genom skissen nedan:
Behovsanalys i dialog med företagen -> Arbetsförmedlingen får i uppdrag att ta fram lämpliga kandidater -> Återkoppling till projektledaren som intervjuar kandidaterna = eventuell matchning

Under projektets gång vill man ta matchningen till ytterligare en nivå genom att hitta de individer med kompetens som företagen efterfrågar, men som idag har ett annat arbete, och försöka matcha dem till ett jobb som bättre motsvarar deras kvalifikationer. På så vis frigörs platser för personer med lägre kvalifikationer.

Förutom att skapa en effektiv matchningsmetod är målet på sikt att stärka relationen mellan skola och näringsliv. Företagen önskar ett närmare samarbete med skolans verksamheter, dels för att vidga elevernas tankar kring sitt yrkesval men också för att bättre rusta eleverna för arbetslivets villkor och krav. Ett resultat av det är att Arbetsmarknadskunskap har införts i högstadierna och gymnasierna inom Båstads kommun. Projektledaren Hans Lanner har tillsammans med Akademi Båstad YH bildat en grupp som jobbar med att ta fram utbildningar efter önskemål från näringslivet. Resultatet av det har blivit en utbildning till Cykelreparatör inom Yrkesvux.

På ett år har drygt 30 personer matchas ut i jobb och flera är på gång i nära samarbete med Arbetsförmedlingen. Hans Lanner har genomfört över 100 intervjuer med personer som nu ingår i en kompetensbank för att gå vidare till näringslivet i kommunen. Några har gått till utbildning eller validering av utländska betyg till svensk behörighet.

Ett antal studiebesök på företag i kommunen har genomförts under våren 2018, genom projektet, för att få elever på SFI att se hur näringslivet fungerar inom olika branscher.

 

 

Kontakt:

Hans Lanner, Projektledare Game Set Matchning
[email protected]
Tel. 070-620 29 63

Följande företag har rekryterat via projektet:

Willab AB
ELON/Kökspunkten
Båstad Ridklubb
Bjäre Hembygdsförening
Båstad Montessori
NP Nilsson Trävaru AB, Båstad och Grevie
Tvättservice i Båstad AB
Willys
Atixe Städ & Trädgård
Fiskekajen
Fiskhuset
Nadox
Witec
Båstads Hamn
Badkrukan
Restaurang Orangeriet Norrviken
Ett antal gårdar på Bjärehalvön under säsong
Båstad kommun