Projektet Game Set Matchning

 

game set matchning, projekt, samarbete, arbetsförmedlingen, båstads kommun, båstad turism & näringsliv, stiftelsen gripen

Projekt Game Set Matchning

"Fokus i projektet kommer att bygga på ett aktivt arbete med kommunens företagare och deras behov av arbetskraft på kort och lång sikt"

Målet är bland annat att arbetsgivarna ska få bättre förutsättningar att hitta rätt kompetens, men också att öka kunskapen om arbetsmarknaden och därmed ge fler unga och arbetssökande bättre möjlighet att välja vägar som leder till arbete.

Vi måste bli bättre på att hitta och ta tillvara kompetensen hos de som idag står utanför arbetsmarknaden. Det krävs särskilt fokus på nyanlända personer och ungdomar. I projektet "Game Set Matchning" samarbetar Arbetsförmedlingen, Båstads Kommun och Båstad Turism & Näringsliv kring hur vi kan jobba långsiktigt och systematiskt med denna viktiga fråga.

"Projektet startade den 1 september 2017 då jag, Hans Lanner, började som projektledare för Game Set Matchning. Det första jag kommer göra är att se över den kompetens som finns inom kommunen.
Därefter är det Näringslivet på Bjärehalvön som får uttrycka sina behov av kompetens som de idag saknar.
Sedan blir det min uppgift att finna rätt kandidater som jag kan matcha ihop med de företag som söker just den kompetensen och personligheten.
Det är också viktigt att se vad vi har för utbildningar och vilka vi gemensamt kan skapa"

Hans Lanner, projektledare för Game Set Matchning

  

Kontakt:

Hans Lanner, Projektledare Game Set Matchning
[email protected]
Tel. 070-620 29 63