GDPR-lagen

GDPR-lagen

 

EU har i april 2016 beslutat om ett nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas i medlemsstaterna i maj 2018. Regelverket kommer att innebära en hel del förändringar för de som behandlar personuppgifter. På de här sidorna får du veta mer om vad de nya reglerna innebär.
 

Datainspektionen

Datainspektionen

Citynetworkhosting

European Commission

Dagens Analys