Inspirationsföreläsning på Margretetorp med Robert Kronberg hösten 2018

gränslösa möten, Robert Kronberg, margretetorp, bjäre, bjärehalvön, båstad, gästgifveri, olympier, landslagskapten, svensk rekorthållare på 110-meter häck, framgång,

Gränslösa Möten

Anmäl dig till en serie unika inspirationsföreläsningar genom den ideella föreningen Gränslöst Ansvar i samarbete med Margretetorps Gästgifvaregård. Motiveras till att förbättra dig såväl i ditt privat- som yrkesliv. Allt överskott går till organisationer som arbetar med att hjälpa utsatta barn och ungdomar, de senaste 2 åren har vi samlat ihop drygt 2 miljoner kronor.

Vi har bjudit in världsmästare för att inspirera dig och hjälpa dig att tänka hållbart för att kunna prestera bättre. Att över lång tid kunna prestera på topp kräver en plan och ett hållbart genomförande. Lär av några av Sveriges främsta profiler, som kan receptet eftersom de själva lyckats! Du får samtidigt ta del av information om FN:s Globala mål för hållbar utveckling, kunskap som du sedan kan använda i din verksamhet för att öka medventenhet och stärka din hållbarhetsprofil.

Robert Kronberg - Olympiern, landslagskaptenen och svensk rekordhållare på 110- meter häck ger dig receptet på framgång. En underhållande föreläsning om målbilder och målfokus baserad på den egna karriären. Lär dig hur du når alla dina mål och behåller fokus på vägen. Oavsett om resan går mot OS eller nästa presentation på kontoret.

När: Hösten 2018 18:00-20:30
Var: Margretetorps Gästgifvaregård
Pris: 395:-
Anmäl dig till:
 [email protected]