Tunneln genom Hallandsås en märklig historia!

påsköppet, hallansås, hallandsåstunnel, utställning, Bjäre, Bjärehalvön, båstad

 

Det tog hela 21 år att borra sig igenom Hallandsås! Planeringen startade 1975. Tunneldrivningen påbörjades 1992 och 2013 bröt man sig igenom den sista bergdelen. 

Tunnelsträckningen löper mellan den norra och södra sidan av Hallandsås i Skåne län, på gränsen mellan Halland och Skåne. Det är Sveriges längsta järnvägstunnel och består av två parallella enkelspårstunnlar på vardera 8,7 kilometer. Tunnlarna är en del i en stor nationell infrastruktursatsning där Västkustbanan ska byggas ut för att öka tågtrafikkapaciteten. De båda tunnlarna var färdigborrade den 4 september 2013. Tunnlarna genom Hallandsås invigdes den 8 december 2015 och öppnades för reguljär trafik den 13 december 2015.

Bygget av tunneln har uppmärksammats för de tekniska svårigheter som uppstått med att driva tunneln genom åsen, vilket i sin tur har orsakat omfattande förseningar och fördyringar av projektet. Tunnelbygget har även varit kontroversiellt på grund av dess påverkan av miljön.

Ett interaktivt informationsmuseum upprättades strax efter miljöskandalen vid Norra tunnelmynningen för att sedan flyttas till den södra mynningen.  

Den 25 augusti 2010 gjordes genombrottet i den östra tunneln, medan den västra blev genomborrad 4 september 2013. Dubbelspår behövs för kapacitet och det är också krav vid nybyggen att det finns två tunnlar för att klara utrymning vid brand i den ena. Det krävs antingen två järnvägstunnlar eller en tunnel för järnvägsspåret och en mindre för utrymning.

Träsliprar och räls i den gamla banan över åsen mellan Båstad och Förslöv har monterats ned och forslats bort. Planer finns att banvallen skall bli ett cykelspår.

Informationsmuseet har lagts ned och delar av materialet finns att se på järnvägsmuseet i Ängelholm.