Hästen i Skåne

Hästen i Skåne bjuder den 8 september, tillsammans med LRF Häst, HNS, Innovationscenter för Landsbygden och Sjöbo kommun, in till en branschdag för hästnäringen. En dag för utveckling och kunskap för att visa styrkan och möjligheterna i den Skånska hästnäringen. Kommuner, myndigheter, föreningar, företag och aktiva inom hästnäringen får möjlighet att tillsammans lägga grunden för en positiv utveckling av hästnäringen och hästens synlighet i samhället.

Dagen inleds med välkomsttal från värdarna som sätter ljuset på Skånsk hästnäring och lyfter idén om att ta fram en gemensam Utvecklingsplan för Skånsk Hästnäring. Därefter inspirerande företagarpresentationer från framgångsrika hästföretagare

Före och efter lunch kan du välja bland flera olika innehållsrika och spännande pass: - Sjöbo kommun/Innovationcentrum för landsbygden genomför ett Innovation camp för affärsutveckling av affärsidéer inom hästnäringen - LRF Häst bjuder in till sin årliga nationella hästföretagarda - Stiftelsen Hippocampus följer upp sitt skånska seminarium från 2015 om hästen som resurs inom vård, hälsa och omsorg, med fokus företagande - Sjöbo kommun presenterar sina tankar kring Skånsk hästturism

Gemensam walk and talk lunch kring idén om en utvecklingsplan för Skånsk hästnäring under intag av lokalproducerad mat på hemligt tema! Mingla på vår mässa med deltagarna från branschdagen Gemensam avslutning och summering av dagen Deltagaravgift: 300 kr, Medlemmar i HIS eller LRF Häst betalar 200 kr

 

Läs mer http://www.hasteniskane.se/wordpress/branschdag-for-hastnaringen/