Katarina Pelin har ordet 2015 blir ett spännande år

För första gången på många år ökar befolkningen i Båstads kommun. 180 fler personer netto. Det är ett kvitto på att vi som bor och verkar i kommunen är på rätt väg. Vi är alla överens om att Båstads kommun (det vill säga hela Bjäre) ska vara en plats där vi människor kan klara livspusslet på ett bra sätt och där vi upplever att vår livskvalité är hög. Vi vill ta vara på alla de fantastiska förutsättningar som finns och vara rädda om dem och på samma gång utvecklas så att fler vill komma och bo här hela året. Något som i sin tur skapar goda förutsättningar för alla företag, små som stora, som finns och kommer att lockas till kommunen.

2014 har jag haft förmånen att tillsammans med Karin Bengtsson få nystarta samarbetet mellan Båstads kommun och näringslivet i det vi kallar för Tillväxtrådet. Som alla vet bygger allt samarbete på att vi gillar varandra och vill varandra väl. Ett starkt och myllrande näringsliv med bra ekonomisk tillväxt skapar liv i kommunen, bygger hela kommunens varumärke, leder till fler jobb, fler åretruntboende och därmed mer skatteintäkter till kommunen. Allting hänger ihop.

Allting hänger ihop ja. Under 2014 som varit mitt första år i kommunen har jag upplevt massor av entreprenörskap, kreativitet, vilja till samarbete och värme mellan människor. Jag har ibland också uppfattat att det lever kvar ett gammalt avstånd mellan näringsliv och den kommunala organisationen. Det duger inte om vi ska utvecklas tillsammans.
Kommunens varumärke - dvs hur vi uppfattas av oss själva och av omvärlden - är helt avgörande för hur det kommer att gå för oss. Vem bygger varumärke då? Jo det gör vi alla! Varje dag.
I varje möte. Med varandra och med andra. Därför ska vi ägna mycket kraft åt att hjälpas åt att bygga förtroende. Jag lovar att jobba stenhårt tillsammans med mina fantastiska medarbetare och jag hoppas och tror att alla ni som driver företag i kommunen vill bidra i detta arbete.

2015 blir ett år av utmaningar. Spännande utmaningar tycker jag. Andra beskriver dem på annat sätt. Är glaset halvtomt eller halvfullt? Halvfullt säger jag! Vi väljer själva. Det är bara att bestämma
sig.

Under första halvåret måste alla hjälpas åt att gå till valurnorna igen. Det går inte att utveckla en kommun utan drivna politiker. Hallandsåstunneln öppnar i december med två nya järnvägsstationer. Det öppnar för byggande av bostäder och service och vi har glädjande nog en hel del intresse för att göra just detta. 
Kollektivtrafiken kommer att bädda för arbetspendling norr- och söderut. Det innebär att det är lättare att bo i kommunen om man har sitt jobb någon annanstans. Det innebär också att det blir lättare att rekrytera bra arbetskraft för oss som driver verksamhet i kommunen. Och det påverkar turismen i positiv bemärkelse. Kommunen ska förnya sina skollokaler och starta projekt för att erbjuda boende för alla ålderskategorier.
Jag och ett par medarbetare ska se till att vi får en skärv av alla EU-miljarder som med start nästa år kommer att finnas sökbara och därmed kunna göra saker i kommun och näringsliv som det annars inte funnit ekonomiska resurser till.

I kommunen kommer att etableras ett boende för människor som flyr från krig och fasor. Jag och några med mig när en dröm om att skapa Båstadmodellen där vi jobbar proaktivt för att få glädje av alla de människor som kommer att finnas där. Helt vanliga människor som du och jag som drömmer om framtiden.
I januari kommer Migrationsverket och berättar om vad som kommer att ske och hur vi kan samarbeta. Därefter hoppas jag ni vill vara med och vara kreativa.

Vi ska anordna första prisutdelningsgalan i kommunen. I samarbete mellan näringsliv och kommun. Vi ska ha fest i en hel vecka när tunneln öppnar. Vi får nya spännande evenemang till kommunen som gagnar oss alla om vi samarbetar. Entreprenörsveckan ska växa!

Vi drar igång arbetet med en ny översiktsplan för hela kommunen där näringslivet har en framträdande roll. Vi ska jobba med kommunens vision. I kommunen ska vi vässa servicen till företag och invånare genom en kundtjänst. Det finns ingen hejd på saker vi ska och kan göra var och en för sig och tillsammans. Listan kan göras hur lång som helst.

Katarina Pelin

Katarina Pelin
Kommunchef Båstads kommun och ledamot i Tillväxtrådet