Landsortsutveckling - Den självförsörjande Regionen Välkommen till informationsmöte

I Båstads kommun genomfördes flera lyckade Leaderprojekt under förra programperioden, t.ex Båstad Bjäre Gourmet, Torekov Året Runt, Mer än Golf, Ung på Bjäre. Nu öppnar man för nya ansökningar och i denna programperiod är hela nordvästra Skåne ett leaderområde som också innefattar Öresund.
På informationsmötet informeras kort om några av de hittills genomförda leaderprojekten. Därefter informerar Annika Jönsson, verksamhetsledare på det nya leaderkontoret i Örkelljunga, om hur man går tillväga för att söka stöd genom Leader.

När: 18 februari kl 16:00
Var: Biblioteket i Båstad, Lyckan 7

Mötet är kostnadsfritt och anmälan görs till [email protected]

Välkomna!