Näringslivsfrukost med gäster Fredagen den 11 december 2015

Christer Ljungberg

 

Christer Ljungberg.
Att se ljuset i tunneln - nya möjligheter genom Hallandsås

Nya kommunikationer ger nya möjligheter för näringsliv och samhälle. Med öppnandet av tunneln genom Hallandsås skapas förutsättningar för tätare trafik och bättre tidhållning. Båda faktorer som ökar resandet, och kan ge förbättringar på faktorer som arbetsmarknad, tillväxt etc. Hur kan vi ta vara på de nya möjligheterna? Vad kommer de att betyda för Båstad, Skåne och Halland? Vilken nytta kan näringslivet ha? Och hur passar de nya möjligheterna samman med den utveckling vi ser inom trafik och samhällsplanering idag? Hur reser vi i framtiden, och hur påverkar den nya tunneln detta resande?

Christer Ljungberg är VD för och en av grundarna av Trivector AB, ett konsultföretag med idag 100 anställda. Företaget arbetar med framtidens hållbara transportsystem och processbaserad verksamhetsutveckling. Christer är expert på framtidens transporter och en mycket anlita föreläsare i ämnet.

I MORGONSOFFAN
Katarina Jönsson, Regionchef Handelskammaren
Gunilla Mathiasson, Båstad Camping
Lotta Olmarker, Swedish Open

Decembers företagshjälte får motta sin utmärkelse!

När: 11 december – 08.00-10.00
Var: Kongressen, Hotel Skansen
Anmälan nedan eller till: [email protected]
Övrigt: Kostnadsfritt för medlemsföretag, övriga 200 kr

Anmälan