NÄRINGSLIVSFRUKOST MED GÄSTER - TEMA TILLVÄXT FREDAGEN DEN 23 SEPTEMBER 08:00-10:00

näringslivsfrukost, tema tillväxt, föreläsare, Gunnar Johnsson, Årets tillväxtkommun,

Föreläsare Gunnar Johnson -

Författare till Tillväxtkommuner visar vägen. Vad menas med ett gott näringslivsklimat och hur skapas förutsättningar för tillväxt och utveckling? Vad kännetecknar framgångsrika kommuner? Hur bibehåller man den goda utvecklingen över en längre tid? Föredraget följs av ett samtal om Tillväxt med Båstads kommuns politiker, samtliga partier är inbjudna. Passa på att ställa frågor.

I MORGONSOFFAN
Ulla Johansson - Måltidschef Båstads Kommun
Malin Rosengren - Spirit Event
Helena Ivarsson - Koordinator för näringslivs- och hållbarhetsfrågor

Dessutom: Information från Båstad Turism & Näringsliv samt utdelning av Företagshjältar.

När: 23 september kl 8:00 - 10:00

Var: Strandängsskolans matsal 
Anmälan nedan eller till: [email protected]
Övrigt: Kostnadsfritt för medlemsföretag, övriga 200 kr exkl moms

ANMÄLAN
obs! glöm inte att klicka i OK längst ner efter att du fyllt i anmälan