Pär Siegårds konst består av landskapsmålningar från Hallandsåsen, religiösa och mytologiska motiv

Pär Sigurd Siegård föddes 28 december 1887 i Helsingborg, död 13 mars 1961 i Ängelholm. Siegård var en svensk konstnär som blev känd för sina expressionistiska träsnitt, grafik, stilleben och monumentalmålningar. 

Han var son till lantbrukaren Ola Nilsson och Anna Pålsson och från 1932 gift med Brita Hedström.

Siegård började hösten 1902 som elev vid Helsingborgs tekniska yrkesskola och avlade 1907 gesällprov som yrkes- och dekorationsmålare. Samtidigt med sina studier fick han privatundervisning i målning och teckning av Malcolm Skantz. Lusten att arbeta som konstnär drev honom vidare till Stockholm där han under våren 1908 studerade vid Althins målarskola för att senare samma år studera för Carl Wilhelmson vid Valands målarskola och han deltog 1928 i en tre månade lång kurs på Académie de la Grande Chaumière i Paris.

Han lämnade Sverige 1911 och begav sig ut på en äventyrlig studieresa till Tyskland, Schweiz, Frankrike, Algeriet, Egypten, Palestina, Grekland, Turkiet, Österrike och Italien som avslutades i Paris 1913. Men vid första världskrigets utbrott 1914 tvingades han brådstörtat lämna Frankrike.

Pär Siegård köpte 1917 en liten stuga vid Förslövsholm på Hallandsåsen där han inredde sin ateljé och bostad. Under den långa utlandsvistelsen och de första åren efter återkomsten försörjde han sig som yrkesmålare och först 1920 kunde han på heltid ägna sig åt sitt konstnärskap.

Tillsammans med Albert Abbe debuterade han med en utställning på Helsingborgs konsthall 1916 men det kom att dröja ända till 1937 innan han ställde ut separat då på Malmö Rådhus och på Vikingsbergs konstmuseum 1948 och på Höganäs museum 1960, han var mycket sparsam med separatutställningar men medverkade i desto fler grupp- och samlingsutställningar. 

Bland hans offentliga arbeten på Bjärehalvön finns Bergspredikan i Grevie kyrka som han utförde 1937. Han målade även en fresk i Förslövs kyrka. Tyvärr avled Sigurd under slutarbetet 1961. 

Under sina många utsmyckningsuppdrag anlitade han ofta andra konstnärer som medarbetare bland annat kom Lars Larsson, Bengt Orup, Kaj Siesjö, Nils Möller och Karl-Einar Andersson att arbeta som medhjälpare samtidigt som de fick en utbildning i monumentalmåleri. Han belönades med Sydsvenska Dagbladets kulturpris 1958 och Helsingborgs kulturstipendium 1959.

Pär Siegårds konst består av landskapsmålningar från Hallandsåsen, religiösa och mytologiska motiv, stilleben med blommor, frukter, leksaker och konstföremål samt kubistiska motiv utförda i olja eller i form av träsnitt samt glasmålningar och ett förgyllt järnsmide galler till Praktiska realskolan i Helsingborg. Som illustratör utförde han ett antal träsnitt till Gunhild Haller-Augots diktsamling Cantilena år 1933. Siegård är representerad vid Malmö museum, Göteborgs museum, Lunds universitets konstmuseum, Ystads konstmuseum, Nationalmuseum, Moderna museet, Kalmar konstmuseum, Nasjonalgalleriet i Oslo, Bryssel museum, Åbo konstmuseum och Tallinns museum.