Personuppgifter - GDPR

Genomförd bokning innebär att du godkänner våra villkor och samtycker till att namn, personuppgifter och kontaktuppgifter registreras i vårt kundregister. Genom anmälan godtar du också att ditt namn offentliggörs i vår marknadsföring. 

Bilder som tas under våra arrangemang kan komma att användas på hemsidor, i annonser och trycksaker för Ängelholms Näringsliv AB. Vi gör allt vi kan för att tillhandahålla så korrekt information som möjligt. Vi reserverar oss dock för eventuella fel i informationsflödet.

Du som av personliga skäl inte vill att ditt namn ska synas kontaktar Email: [email protected] Ange ditt namn och ärende. Vi tar hänsyn till bilder där personen tydligt kan identifieras, inte massbilder där personen är en av många deltagare.