Pressmeddelande 2015-01-27

Sparbanksstiftelsen och Båstad Turism & Näringsliv satsar på företagande och entreprenörskap i Båstad.

Under 2015 startars en Entreprenörs- och företagarskola upp i Båstads kommun! Satsningen är möjlig tack vare Sparbanksstiftelsens bidrag till ett 3-årigt initiativ tillsammans med Båstad Turism & Näringsliv.

Entreprenörs- och Företagarskolan ska vända sig till alla på Bjärehalvön som har funderingar på att starta företag och som vill veta mer om grunderna. Föreläsningarna kommer även vända sig till dem med befintliga företag som söker mer kunskap, tips eller inspiration.
– Vi vill satsa på våra företag, stimulera till ett ökat nyföretagande och ännu bättre ta tillvara på den entreprenörsanda som finns, säger Karin Bengtsson vd Båstad Turism & Näringsliv.

Båstads kommun ligger av tradition högt i nyföretagande och Båstad & Bjärehalvön brukar förknippas med en väl utvecklad entreprenörsanda men bra kan bli bättre.

Sparbanksstiftelsen Gripen har bland annat till uppgift att, genom avkastning på sin förmögenhet, dela ut anslag inom de kommuner i nordvästra Skåne som en gång ingick i Sparbanken Gripens verksamhetsområde. Syftet är att bidra till en positiv utveckling för näringsliv, infrastruktur, forskning, utbildning, idrott och kultur.
 – Efter strukturaffären med Swedbank innebär det att Stiftelsen säkerställer det kapital som under två sekel skapats i Nordvästra Skåne. Stiftelsen har nu nya utökade möjligheter att utveckla Nordvästra Skåne och stötta allt fler projekt i framtiden.
 Det känns därför extra bra att kunna vara med och bidra till projektet ”Entreprenörs- och Företagsskola” tillsammans med Båstad Turism & Näringsliv. Detta innebär att vi är med och stöttar och utvecklar näringslivet i Båstad kommun, säger Jan-Erik Hansson Verkställande tjänsteman vid Sparbanksstiftelsen Gripen.

Stiftelsens anslagsverksamhet sker i samarbete med Swedbank-Gripen kontoret.

För ytterligare information:
Karin Bengtsson, VD Båstad Turism, 070 3029023
Jan- Erik Hansson, Sparbanksstiftelsen Gripen, 0705984532