Projektledarutbildning 1-2 oktober

Välkomna till denna tvådagars workshop som tar era idéer till nya höjder.

Vi vänder och vrider på de idé- er/initiativ/projekt som ni har/arbetar med/är nyfikna på med hjälp av Ulrika Forsgren Högman, ArtCom, som är entreprenör och erfaren process- och projektledare. Syftet med kursen är
att utveckla kunskap om att leda och utveckla projekt och känna sig trygg i projektledarrollen.

Teori varvas med praktiska övningar:
Projektets olika faser Metoder, verktyg, processer Framgångsfaktorer Projektledarrollen
Efter dagarna så kommer ni ha en tyd- ligare bild av hur idén kan förverkligas och bli långsiktigt bärkraftig.
Tid: 9-16

Anmäl dig nedan