PUSS - Produktutveckling i Skånska Småföretag

Puss

Skånska småföretag kan söka bidrag för produktutveckling. Man kan få upp till 500 000 kr för att ta fram en ny vara eller tjänst på marknaden. Besluten om vilka som får stöd fattas i ett partnerskap bestående av Region Skåne, Almi och IUC Skåne.

Insatsen ska vara nivåhöjande för företaget, och bidra till att företaget kan nå en ny målgrupp med en för marknaden ny produkt. Satsningen ska ha passerat idéstadiet och företaget ska på ett tydligt sätt kunna motivera satsningen.

Produktutvecklingsstödet ska uttryckligen gå till företag som är fokuserade på tillväxt, och som har en tydlig vilja att återinvestera i verksamheten, och anställa fler medarbetare. Först till kvarn gäller, dvs. partnerskapet tar kontinuerligt emot ansökningar tills pengarna tar slut.

Företag kan beviljas mellan 50 000 - 500.000 kronor. Företagen måste själva stå för minst hälften av de externa utvecklingskostnaderna. Ex: utvecklingsinsatsen kostar 800 tkr i externa kostnader. Företaget kan rekvirera 400 tkr, och ha en egen (kontant) insats på motsvarande belopp. Företagen rekvirerar pengarna 4 gånger under projekttiden, med fakturaunderlag som bas.

Läs mer hos ALMI här