Serviceavgifter 2019 Båstad Turism & Näringsliv


Ideella föreningar,

850:-

Mindre företag, omsättning < 0,5 M SEK

1 850:-

Mellanstort företag, omsättning 0,5–1,5 M SEK

2 550:-

Mellanstort företag, omsättning 1,5–3 M SEK

3 490:-

Större företag, omsättning 3–10 M SEK

6 850:-

Större företag turistintensivt, omsättning 3–10 M SEK

9 250:-

Större företag, omsättning 10–25 M SEK

12 700:-

Större företag, omsättning 25–50 M SEK

17 750:-

Större företag, omsättning > 50 M SEK

25 000:-

Priserna är exklusive 25% moms på serviceavgiften.

Vid nyinträde erläggs en andelsavgift om 500:-

Avgifter beslutade vid styrelsemöte 2017-03-14

Uppsägning av medlemskap ska ske skriftligt. Uppsägning får inte ske förrän tidigast två år efter det att medlemmen inträtt i föreningen och ska ske senast den 31/10 året innan.

Medlemsansökan hittar du här