Om Sommarbussen

Beskrivning: Sommarbussen är en kostnadsfri buss genom sponsring som kommer gå i skytteltrafik mellan Hotel Riviera Strand och Norrviken. Då bussen är kostnadsfri har vi valt att inte ha några fasta hålltider, om bussen eventuellt är full hänvisar vi i första hand till Taxi Ängelholm där ni själva får stå för kostnaden. Trafiken i Båstad är varierande vilket gör att vi reserverar oss för köbildningar eller andra hinder såsom traktorer eller felparkerade fordon. Datum: Varje dag 17 juni – 4 augusti

Tider: 10:00-13:00 (uppehåll för lunch mellan 13:00-14:00) 14:00-17:00

Midsommarafton & Midsommardagen:  Bussen går alla dagar med undantag från 21-22/6 då bussen har upphåll och inte går, d.v.s. Midsommarafton och Midsommardagen. 

Pris: Kostnadsfri genom sponsring d.v.s.

Platser: 16

Rutt: Hotel Riviera Strand – Lyckantorget – Båstad Torg – Norrvikens Trädgårdar

Övrigt: Bussen kommer både starta och avslutar dagen vid Hotel Riviera Strand.  Detta innebär i sin tur att sista turen för dagen alltid går till Hotel Riviera Strand.