Starta företag

 Hos nedanstående aktörer får du hjälp med att planera och komma igång med ditt företag.

Båstad Turism & Näringsliv

Vi är en stödjande part vid nyetableringar och medverkar till befintliga företags utveckling. Båstad Turism & Näringsliv är ditt bollplank och hjälper dig till rätt kontakter inom kommunen. Kontakta VD Karin Bengtsson på 0431-750 45 eller [email protected]