Starta

Hos nedanstående aktörer får du hjälp med att planera och komma igång med ditt företag.

Båstad Turism & Näringsliv

Vi på Båstad Turism & Näringsliv finns här för att hjälpa dig. Vi är en stödjande part vid nyetableringar och medverkar till befintliga företags utveckling.Vi är ditt bollplank och hjälper dig till rätt kontakter inom kommunen. Kontakta oss gärna på [email protected]