Svensk gymansielärling i Båstads kommun

svensk gymnasielärling, båstads kommun, båstad turism & näringsliv, båstad, bjärehalvön, lärling

Nytt pilotprojekt kombinerar anställning med utbildning.

Initiativet Svensk Gymnasielärling, som näringslivet drivit fram, ska locka fler att bland annat söka sig till svensk industri men också andra branscher som är i stort behov av nya medarbetare. 

Initiativet Svensk Gymnasielärling, som näringslivet drivit fram, ska locka fler att bland annat söka sig till svensk industri men också andra branscher som är i stort behov av nya medarbetare.

Gymnasial lärlingsanställning, GLA, är en utbildningsform som riktar in sig på områden där efterfrågan på kompetens är stor. Som Svensk Gymnasielärling med GLA delar eleven sin studietid mellan att gå i skolan och att vara anställd i en verksamhet där eleven lär sig yrket. Det innebär att gymnasielärlingen får möjlighet till gymnasieexamen med högskolebehörighet men även arbetslivserfarenhet, lön och ett nätverk som kan hjälpa att avancera fortare i karriären direkt efter examen. -Matchningen på arbetsmarknaden har en del att önska. Arbetsgivarna i flertal branscher skriker efter kompetens. Ungdomarna letar efter jobb. Vi måste finna sätt att hitta varandra, säger Peter Nidelius, ordförande i Industrigruppen i Båstad.

Under 2017 inleds ett pilotprojekt där några få gymnasier och företag deltar, med plats för runt 200 lärlingar. Akademi Båstad hoppas att bli ett av dem. -Det här är ett väldigt konkret sätt att utbilda sig ut på arbetsmarknaden. Akademi Båstad har lång erfarenhet av att arbeta tillsammans med näringslivet, och att satsa på lärlingsutbildning är en naturlig del av detta. Det här pilotprojektet känns helt rätt för oss menar Henrik Andersson, Bildningschef på Båstads kommun.

Flera företag på Bjärehalvön välkomnar initiativet och kommer att erbjuda lärlingsanställning. -Det är bra och nödvändigt att skapa den här typen av möjlighet både för ungdomarna och för arbetsgivarna. Jag uppskattar konceptet som fokuserar på jobb som kan utvecklas i takt med att individen utvecklas. Fördelen för företagen är att få engagera sig i sin blivande arbetskraft redan på ett tidigt stadie, säger Karin Bengtsson, Vd Båstad Turism & Näringsliv.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Karin  Bengtsson, Båstad Turism & Näringsliv
0703-020 90 23, [email protected]