Uppåt för turismen i Båstad Båstad & Bjärehalvön lockar allt fler

Gästnätterna ökar kraftigt i Båstad. Fina evenemang, ett långsiktigt arbete med att utveckla Båstad & Bjärehalvön som turistdestination och det fina vädret bidrar till årets rekordsommar.

Fram till och med juli i år uppgick antalet gästnätter till drygt 158 000, vilket är en ökning med närmare 28 000 nätter jämfört med 2013. De svenska besökarna dominerar och står för 92 % av gästnätterna. De största grupperna med utländska besökare kommer från Danmark och Tyskland och står för ca 6000 gästnätter.

– Det är fantastiska siffror! Det vackra vädret har givetvis haft betydelse, men det är tydligt att besöksnäringens gemensamma satsningar med evenemang, aktiviteter och säsongsförlängning ger resultat. Att utveckla destinationen Båstad & Bjärehalvön är ett långsiktigt arbete som är mångfacetterat, säger Karin Bengtsson, vd Båstad Turism & Båstad Näringsliv.

Evenemang är som vanligt en viktig motor för att attrahera besökare till kommunen. De årligen återkommande eventen, t.ex. Swedish Open, Hantverksmässan, Kammarmusikfestivalen, Brasseveckan och Lilla Filmfestivalen lockar många nya och återkommande besökare men i år har det även tillkommit nya evenemang. VM 1994 Jubileumsmatchen, Björn Skifs och Entreprenörsveckan är exempel på det och dessutom har Norrvikens Trädgårdar haft ett imponerande program. Evenemangen i sig samt den positiva uppmärksamhet som de ger i media bidrar starkt till turismens positiva utveckling.

Intresset för Båstad & Bjärehalvön syns även på webben och i antal besökare till Turistbyrån. Antal besökare till www.bastad.com, som marknadsför kommunen som besöksort, har ökat och bokningarna av hotell och aktiviteter på sidan och på turistbyråns callcenter ökar också. Antal besökare till Turistbyrån har ökat med ca 10 % sedan 2013.

– Båstad & Bjärehalvön är en riktigt attraktiv destination som attraherar en bred målgrupp året om. Nästa år öppnar dessutom Hotell Riviera vilket möjliggör ytterligare tillväxt, säger Karin Bengtsson

För mer information kontakta gärna:
Karin Bengtsson, vd Båstad Turism & Båstad Näringsliv. Tel 0703-029023.
[email protected]

Korta fakta om turismen i Helsingborg 2014:
- Antal gästnätter till och med juli 2014: 158 237
- Antal besökare till www.bastad.com till och med juli 2014: 94 444 (+8,4%)

Ladda ner pressmeddelandet som PDF