Utbildning - Ledarskap 19 september på H55 i Helsingborg

ledarskap, trivsel, motivation, effektivitet, carina gustafsson, competensum, båstad turism & Näringsliv, båstad, familjen helsingborg

Ledarskap

Idag vet vi hur oerhört betydelsefullt ett gott ledarskap är för trivsel, motivation och effektivitet.

De här utbildningsdagen kommer att ge dig en inblick i den senaste forskningen kring ledarskap och du kommer också att få några konkreta verktyg med dig som du kan gå hem och prova på en gång. Vi kommer att blanda teori och övningar för ett så effektivt lärande som möjligt.

Ur innehållet:

 • Öppenhet och Tillits-spiral
  En modell för att bygga den viktiga tilliten i arbetsgruppen
 • Teoretisk genomgång av hur vår hjärna fungerar
  Idag har forskningen kring hur våra hjärnor fungerar i vardagen kommit lång. Man kan mäta aktivitet i relationen till situationer som ökar förståelsen för varför vi människor gör som vi gör. När vi får förståelse för sambanden och blir medvetna om våra egna och andras reaktioner kan vi göra mer medvetna val. I ledarskapet har vi mycket stor användning av dessa kunskaper.
 • Scarf-modellen
  En modell där vi kan koppla kunskapen kring motivationssystemen till parametrar som är väsentliga för engagemang, motivation och prestation på arbetsplatsen. Kunskap om dessa parametrar ger ett bra verktyg för att öka välmående och därigenom prestationen.
 • Feedback och feedback kultur.
  All ledarskapsforskning pekar åt samma håll, feedback är ett av de kraftfullaste ledarskapsverktygen vi har att tillgå..... om den används på rätt sätt.
  Hur ger man feedback på ett sätt som blir utvecklande? Hur tarman emot feedback så att det utvecklar mig? Hur skapar man en utvecklande feedback-kultur i sin organisation?

Målgrupp:
För dig som har en ledande funktion inom företaget, antingen som mellanchef eller högre upp i organisationen och har ett intresse av att bli ännu bättre på att leda dina medarbetare och få dem att trivas och prestera på topp.

Eller för dig som står i begrepp att ta ett steg vidare i karriären och träda in i en ledarroll.

Utbildare:
Carina Gustafsson, Competensum

Carina har mångårig erfarenhet av att själv vara chef och ledare på olika nivåer i de organisationer hon varit verksam.

Hon besitter även flerårig erfarenhet av att jobba med team, grupper och individer som ledarskapskonsult. Carina har en fyraårig utbildning inom organisation och ledarskap från Gestaltakademin i Skandinavien och har arbetat med ett antal chefer, ledningsgrupper, många olika typer av team och individer på alla nivåer inom olika typer av organisationer.

Pris: 495:-/deltagare ex moms. Inklusive lunch och fika

Praktisk info:
Max antal deltagare: 20 st
Var: H55 i Helsingborg
När: 19/9 kl 09:00-16:00

VARMT VÄLKOMNA!

Anmäl dig här:

https://simplesignup.se/event/129414