utveckla & väx

Är det dags att utveckla ditt företag? Här får du veta mer om hur du hittar nya marknader, finansierar din tillväxt eller byter företagsform.

Utveckla Turistnäringen

 

 

För att nå Skånes långsiktiga mål – att bli en av Sveriges två mest besökta destinationer – är fler professionella entreprenörer inom besöksnäringen avgörande. Medel från EU:s Regionalfond bidrar med finansiering tillsammans med bland annat Region Skåne och Tourism in Skåne. Målet är fler växande företag, nya produkter och tjänster, nya destinationer och en ökad sysselsättning i besöksnäringen.

 

Med destinationsutveckling menar vi ett samhälles utveckling som resmål. Det gynnar inte bara dig som företagare inom turismnäringen utan även den ekonomiska välfärden och sysselsättningsgraden i vår region. En turistdestination består av många intressenter och är en komplext sammansatt produkt.

Destinationsutveckling har många målgrupper. Det kan handla om företag, politiska beslutsfattare, transportörer, investerare, utbildningsväsen och invånare. Tillsammans utgör de en del av destinationen.

I Familjen Helsingborg pågår ett projekt för att utveckla exportmognaden av destinationen nordvästra Skåne. Projektet ska leda till fler hållbara företag och affärsmässiga företagare i besöksnäringen.