Workshop med temat: Inriktningsdokument för Grevie

Båstads Kommun ska ta fram ett Inriktningsdokument för Grevie. Inriktningsdokumentets syfte är att peka ut den framtida samlade färdriktningen för Grevies utveckling, tydliggöra vad som är viktigt för att skapa ett hållbart samhälle för framtiden samt vara vägledande för kommande detaljplaner och utvecklingsprojekt i tätorten. Syftet med dokumentet är att visa Båstads kommuns viljeriktning för Grevies framtid. Det innehåller en vision om hur Grevie ska se ut i framtiden.

Som en del i detta bjuder vi in företrädare från näringslivet i Grevie till ett dialogmöte med företrädare från Båstads Kommun och Båstad Turism & Näringsliv. 

Välkommen tisdagen den 13 december kl 13:30-15:00. 
Plats: Grevie GIK's styrelserum.

Anmäl ditt deltagande till [email protected]

Varmt välkomna